Politietrainingen.nl

Naast brandweerkorpsen is gebleken dat ook de politie steeds meer behoefte heeft aan een realistische opleidings- en oefenomgeving.

Politietrainingen.nl is een onderdeel van Brandweertrainingen Nederland B.V. en biedt met haar 4 trainingscentra een structureel totaalpakket aan gevarieerde trainingsmogelijkheden toegespitst op situaties die de politie in de praktijk tegenkomt en welke niet te beoefenen zijn in de standaard opleidingsomgeving. Politietrainingen.nl houdt zich dan ook niet bezig met de initiële opleidingen voor de politie.

Naast de vaardigheden die prima in een “normale omgeving” kunnen worden getraind, komt de politiemedewerker vaak situaties tegen die niet “normaal” zijn.

De bij Politietrainingen.nl aangesloten centra bieden allen realistische oefenomgevingen waarbij stressfactoren en tijdsdruk een rol spelen in de “abnormale” werkomgeving die de politiemedewerker regelmatig tegenkomt. Het gebundelde aanbod van Politietrainingen.nl beoogt de drempel om alleen maar in de eigen omgeving te trainen weg te nemen en opent daarmee deuren tot oefenspecialiteiten met toegevoegde waarde.

Politietrainingen.nl werkt samen met diverse partners vanuit de politiekolom. Hierdoor kunnen zowel initiële opleidingen, landelijke bij- en nascholingsdagen en regionale trainingsdagen voortdurend worden afgestemd op inhoud en vormgeving. Dit komt uiteraard ten goede aan het trainingsrendement en de inzetbaarheid van politiefunctionarissen.

Wanneer er met meerdere pelotons gewerkt wordt en de capaciteit van onze eigen trainingslocaties blijkt onvoldoende, dan hebben wij diverse samenwerkingspartners waar de benodigde faciliteiten beschikbaar zijn.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie