Onze visie

De kracht van ons collectief begint bij de kracht van ieder bij ons aangesloten afzonderlijke centrum. Dit betekent dat er binnen het collectief volstrekte eensgezindheid is over de verschillende kwaliteitsniveaus binnen de organisaties. Hier draagt iedere partner dan ook actief aan bij in de ontwikkeling van producten, diensten en techniek.

Bovenstaande neemt met zich mee dat kwaliteit en veiligheid ook geborgd dienen te worden. Voor deze borging is er gezamenlijk met ketenpartners als NIFV, Nbbe en BOGO het keurmerk 'Brandweertrainingscentrum Nederland' ontwikkeld en ondergebracht bij een onafhankelijke certificeringsinstantie te weten TüV-Rheinland.

Een brandweertrainingscentrum wat is aangesloten bij het collectief van Brandweertrainingen Nederland B.V. beschikt dan ook standaard over dit TüV keurmerk.