Keurmerk voor Brandweertrainingscentra in Nederland

Binnen het collectief van Brandweertrainingen.nl is er afgesproken dat ieder trainingscentrum wat hierbij is aangesloten voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het “Keurmerk voor Brandweertrainingscentra”, welk is ondergebracht bij TÜV Rheinland.

Het  initiatief voor de ontwikkeling van een keurmerk voor de Brandweertrainingscentra in Nederland is afkomstig van Brandweertrainingen Nederland B.V.
De Brandweertrainingscentra, welke zijn aangesloten bij Brandweertrainingen.nl hebben de taak op zich genomen om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van dit keurmerk. Vanaf het begin zijn hier een aantal ketenpartners bij betrokken. Dit zijn het NIFV, het Nbbe, BOGO, BON, BOCAS en TNO.
Door deze organisaties is er vanuit een gezamenlijke stuurgroep en diverse werkgroepen een Keurmerk Brandweertrainingscentrum tot stand gekomen.

Het keurmerk komt voort uit het ontbreken van een systeem voor controle en check op kwaliteit binnen de Brandweertrainingscentra in Nederland. Op basis van inhoudelijk te benoemen kwaliteitseisen is een systeem ontwikkeld, wat heeft geleid tot dit keurmerk. Met het keurmerk zal een ‘papieren tijger’ worden voorkomen. Het keurmerk dient als meetlat en dient vooral praktisch van aard te zijn.

Om de volledige onafhankelijkheid t.a.v. dit keurmerk te borgen en tevens beschikbaar te stellen voor alle Brandweertrainingscentra in Nederland is het Keurmerk ondergebracht bij een onafhankelijke certificeringsinstantie. In dit geval de TÜV Rheinland. Daarmee kan ieder Brandweertrainingscentrum in Nederland in aanmerking komen voor het TÜV Rheinland keurmerk voor Brandweertrainingscentra.

Wij zijn er trots op dat binnen ons collectief alle vier locaties in het bezit zijn van het TÜV Rheinland keurmerk.